เก้าอี้สำนักงาน
 
 
  ตู้เอกสาร
  ตู้เอกสาร(แขวนแฟ้ม)
 
 
  โต๊ะทำงาน PVC
  โต๊ะคอมพิวเตอร์ (เมลามีน)
 
  โต๊ะทำงาน จัดเป็นชุด
  โต๊ะทำงานสี
  โต๊ะประชุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุดห้องนอน
 
ตู้เสื้อผ้า
 
 
Category >> Products / ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ...
View Cart
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก
[ Page 1  of  2 ] 1 2   Next>  Last Page>>

TA10L ตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก
Price : 2,800.00  Baht
more information >>
ตู้เอกสาร

TA15L ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก
Price : 3,900.00  Baht
more information >>
ตู้เอกสาร

TAS-366 ชั้นเก็บแฟ้ม 20 ช่อง
Price : 2,850.00  Baht
more information >>
ชั้นเก็บแฟ้ม 20 ช่อง

TAS-666 ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง
Price : 4,600.00  Baht
more information >>
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง

TATM-4S โต๊ะเหล็กเสริมข้าง
Price : 2,890.00  Baht
more information >>
โต๊ะเหล็กเสริมข้าง

TA1B4L-A ตู้เอกสาร
Price : 4,990.00  Baht
more information >>
ตู้เอกสาร

TA1B6L-A ตู้เอกสาร
Price : 5,200.00  Baht
more information >>
ตู้เอกสาร

TA1B4L ตู้เอกสาร 1 บาน 4 ลิ้นชัก
Price : 4,790.00  Baht
more information >>
ตู้เอกสาร 1 บาน 4 ลิ้นชัก

TA1B4L ตู้เอกสาร 1 บาน 6 ลิ้นชัก
Price : 4,950.00  Baht
more information >>
ตู้เอกสาร 1 บาน 6 ลิ้นชัก

TAFL-5 ชั้นวางเอนกประสงค์ 4 ชั้นโล่ง
Price : 3,500.00  Baht
more information >>
ชั้นวางเอนกประสงค์ 4 ชั้นโล่ง

TA-2L ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก
Price : 2,800.00  Baht
more information >>
ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก

TA-3L ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก
Price : 3,400.00  Baht
more information >>
ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก

TA-4L ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
Price : 4,100.00  Baht
more information >>
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก

TASLA3 ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต
Price : 3,900.00 Baht
Special Price (10%) : 3,510.00 Baht
more information >>
ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต

TASLA4 ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
Price : 4,500.00 Baht
Special Price (10%) : 4,050.00 Baht
more information >>
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต

TASLB3 ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต
Price : 3,700.00  Baht
more information >>
ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต

TASLB4 ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต
Price : 4,150.00 Baht
Special Price (10%) : 3,735.00 Baht
more information >>
ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต

TASLAB3 ตู้บานเลื่อนทึบ-กระจก 3 ฟุต
Price : 7,500.00 Baht
Special Price (10%) : 6,750.00 Baht
more information >>
ตู้บานเลื่อนทึบ-กระจก 3 ฟุต

TASLAB4 ตู้บานเลื่อนทึบ-กระจก 4 ฟุต
Price : 8,400.00 Baht
Special Price (10%) : 7,560.00 Baht
more information >>
ตู้บานเลื่อนทึบ-กระจก 4 ฟุต

TAFC-1 ตู้เอกสาร 2 บานเปิด
Price : 4,400.00  Baht
more information >>
ตู้เอกสาร 2 บานเปิด